1. CONSILIERE PSIHOLOGICA (Cresterea Adaptarii)

 • Evaluarea intereselor, try valorilor ?i abilit??ilor profesionale;
 • Dep??irea dificult??ilor emo?ionale;
 • Suport pentru autocunoa?tere;
 • Identificarea punctelor tari ?i folosirea lor pentru cre?terea calit??ii vie?ii;
 • Gestionarea stresului în sesiune/la locul de munca

 

2. CONSILIERE EDUCATIONALA (Dezvoltarea cunostintelor)

 • Asisten?? pentru alegerea studiilor;
 • Asistnta in alegerea de cursuri formale si non-formale…
 • Asisten?? pentru alegerea oportunit??ilor educa?ionale (stagii de practic?, cialis burse private, etc.);

 

3. CONSILIERE IN CARIERA (Strategie profesionala)      

 • Asisten?? pentru luarea deciziilor de carier?;
 • Asisten?? pentru realizarea instrumentelor de c?utare a unui loc de munc? (CV, scrisoare de inten?ie/ motiva?ie);
 • Preg?tire pentru prezentarea la interviul de selec?ie;
 • Asisten?? pentru realizarea planului de carier?;
 • Identificarea oportunit??ilor pentru dezvoltarea abilit??ilor ?i competen?elor profesionale;
 • Adaptarea la primul loc de munca;

 

4. TRAINING, TUTORAT, DEZVOLTARE ABILITATI, MARKETING PERSONAL

 • Ateliere de dezvoltare a abilitatilor – comunicare, lucru in echipa, managementul stresului, managementul conflictelor, negociere ….
 • Support pentru managementul carierei
 • Training-uri de marketing personal, branding personal, public speaking, cum sa folosesti mediul on-line in favoarea ta (retele de socializare etc…)
 • Workshopuri cu HR, Marketeri etc
 • Ghiduri – pentru studenti; pentru realizarea planului de cariera; cum sa devii un antreprenor de success (daca ne pricepem sa scriem asa ceva)

 

5. EVENIMENTE PENTRU CARIERA TA          

 • Vizite in companii
 • Zilele Marketer
 • Gala Comunitatii de Practica (Companiilor/Partenerilor)

 

6. PARTENERIATE CU MEDIUL DE AFCERI

 • Promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practic?, locuri de munc?;
 • Organizarea, la cerere, de selec?ii ?i recrut?ri;
 • Organizare de stagii de practic? pentru studen?i, în organiza?iile partenere.
 • Promovare prin intermediul evenimentelor organizate si pe paginile on-line gestionate de MK Club