Toate persoanele acceptate ca membri ai Asocia?iei Marketer Club trebuie s? pl?teasc? taxa de înscriere dup? cum urmeaz?:

  • Companiile, health persoane juridice = lei/an
  • Membrii persoane fizice (studen?i) = lei/an
  • Membrii persoane fizice mediul academic = lei/an

Cotiza?ia poate fi pl?tit? în contul Asociatiei Marketer Club, IBAN RO18BTRL04501205K98320XX (RON), deschis la Banca Transilvania, sectorul 1.

Cotizatia este anuala si poate fi achitata in orice luna a anului, fiind valabila 12 luni de la data platii.