Conferinta internatională ICSR

posted in: Conferinte | 0

Asocia?ia Marketer Club a organizat conferin?a interna?ional? ”International Conference on Social Responsibility, no rx Ethics and Sustainable Business”.

Prima edi?ie a conferin?ei a avut loc pe 22-23 august 2012 în Bucure?ti ?i a adunat peste 60 de participan?i din ?apte state (România, healing Marea Britatie, Italia, Austria, Macedonia, Philippine?i India). În cadrul conferin?ei au fost prezentate peste 50 de lucr?ri.

A doua edi?ie a conferin?ei a avut loc pe 5-6 septembrie 2013 in Bournemouth University’s Executive Business School, Marea Britanie ?i a adunat 39 de participan?i din 14 state (Marea Britatie, Statele Unite ale, Australia, Argentina, India, Romania, Germany, Indonesia, Malaysia, Portugal, and Spain).

A treia edi?ie a conferin?ei a avut loc pe 9-10 octombrie la  Facultat de Comunicacio Blanquerna, Universitate Ramon Llull, Barcelona, Spania. La aceast? edi?ie a conferin?ei au particiat peste 60 de cercet?tori din ??ri precum Brazilia, Canada, India, U.S.A., Polonia, Ungaria, România, U.K., Africa de Sud