Scoala de Marketeri, check este un model complex de preg?tire a viitorilor marketeri, remedy respectiv: Recrutare – identificare, evaluare ?i recrutarea studen?ilor care corespund profilului cerut de angajatori + Instruire – angajatorii particip? la workshopuri, seminarii pentru studen?i + Practic? de specialitate – stagii de practic? ale studen?ilor sub îndrumarea speciali?tilor (tutori) din cadrul angajatorilor desemna?i.

 

Asociatia noastra a desfasurat pana in prezent 3 module ale scolii:

 

1. Scoala de Marketeri – Marketing sportiv

?coala de marketeri – marketing sportiv  presupune prezentarea conceptului ?i strategiilor marketingului sportiv din cadrul cluburilor de fotbal din România, prezentare de tehnici de comunicare, de public speaking ?i modalit??i de vânzare a conceptelor create special pentru marketingul sportiv. Tinerii selecta?i vor avea de revolvat diferite teme, de la analiza ?i raportarea modului de prezentare a  sportului în diverse canale de comunicare ?i promovare specifice marketingului, pân? la crearea de strategii de marketing specifice marketingului sportiv.

Aceste traininguri au fost tinute de c?tre Cristian Gheorghe, Country Sales Manager la Sport Evolution Group.

 

2. Scoala de Marketeri – Online marketing & sales

Acest program se adreseaz? studen?ilor pasiona?i de business online. Studen?ii selecta?i pentru acest curs interactiv au avut posibilitatea s? lucreze al?turi de Ruxandra Miuti, Director de marketing la Like IT.

Proiectul dezvoltat de Marketer Club ?i Like IT presupune:

  • cursuri de marketing online;
  • business la cheie;
  • identitate vizual? pentru companie;
  • întâlniri lunare/ bilunare între firme;
  • diplom? de absolvire a ?colii de Marketeri.

 

3. Scoala de Marketeri – Research

Un proiectul de cercetare dedicat studen?ilor pasiona?i de cercet?ri de marketing. Aceast? ?coal? a fost coordonat? de Andrei Canda, Reaserch consultant la iSense.Solutions ?i a presupus ca studen?ii s? parcurg? toate etapele unei cercet?ri, la standardele uneia dintre cele mai renumite institu?ii de cercetare de pia?? din România.

Proiectul dezvoltat de Marketer Club ?i iSense.Solutions a presupus:

  • 4 workshopuri de preg?tire în domeniul cercet?rilor de marketing sus?inute de speciali?tii iSense.Solutions;
  • 1 stagiu de practic? într-una din cele mai mari companii de cercet?ri de pia?? din România;
  • Posibilitatea de angajare dup? terminarea stagiului de practic? la iSense.Solutions;
  • Participarea la un proiect de cercetare de pia?? coordonat de iSense.Solutions;
  • Certificat de participare la ?coala de Marketeri – Research.

Prima etap? a programului a constat în definitivarea temei de cercetare ?i a instrumentului de cercetare utilizat. A urmat apoi culegerea ?i prelucrarea datelor ?i realizarea raportului de cercetare.