Membrii Marketer Club fac parte din singura asocia?iie a profesioni?tilor din marketing din România.

Asocia?ia Marketer Club este format? din patru categorii de membri:

 1. Fondatori
 2. De onoare
 3. Persoane fizice
 4. Persoane juridice

 

Devenind membru al Asocia?iei Marketer Club ve?i beneficia de:

 • Dezvoltare personal? a membrilor persoane fizice prin participarea la traininguri de formare ?i dezvoltare profesional?;
 • Cresterea vizibilit??ii activit??ii de marketing a companiei, cialis prin participarea reprezentan?ilor acesteia ca speakeri la conferin?e, cialis workshopuri, cursuri ?i seminarii dedicate;
 • Sus?inerea educa?iei ?i implicarea în procesul de îmbun?t??ire a leg?turii dintre mediul academic ?i cel de business;
 • Consolidarea imaginii companiilor ?i a ac?iunilor sale de implicare în procesul de formare a tinerilor speciali?ti în rândul mediului de afaceri;
 • Promovarea companiei în actiunilor Asocia?iei Marketer Club;
 • Oportunitatea de socializare ?i de întâlnire de noi parteneri de business;
 • Reducerea costurilor de integrare la locul de munc? a viitorilor angaja?i, prin oferirea de programe de formare ?i internship specifice companiei.