Forumul Comunității de practică

posted in: Conferinte | 0

Forumul Comunit??ii de practic?, click a fost un eveniment organizat de Facultatea de Marketing în parteneriat cu Asocia?ia Marketer Club în cadrul proiectului, Comunitatea de practic? – model sustenabil de tranzi?ie de la scoal? la via?? activ? pentru studen?i, în data de 11 iunie 2013, in Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucure?ti.

Scopul forumului a fost s? împ?rt??easc? experien?a acumulat? pe parcursul primelor dou? serii de stagii de practic? de care au beneficiat studen?ii Facult??ii de Marketing în cadrul proiecului Comunitatea de practic? ?i  conturarea unui parteneriat universitate – companii sustenabil în educa?ia practic? a studen?ilor.

La forum au participat:

  • Reprezentan?ii companiilor partenere de practic?
  • Speciali?tii din companii care au supervizat studen?ii pe perioada practicii (tutorii de practic?)
  • Cadrele didactice ale Departamentului de Marketing, responsabili cu practica studen?ilor
  • Studen?ii Facult??ii de Marketing
  • Absolven?i ai Facult??ii de Marketing